سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

مقاله /جزوه / فن مذاکره / مسئولین \روابط عمومی\ ها و دست اندر کا

فن مذاکره - روابط عمومیگروه هدف:

کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی شاغل در بخشهای مختلف
شبکه های بهداشت و درمان
معاونت ها
دانشکده ها
و مراکز آموزشی و پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مدارک تحصیلی دیپلم به بالا

 

اهداف آموزشی

آشنایی کارکنان و دست اندکاران روابط عمومی با تعریف ، اصول و فنون مذاکره ،چانه زنی,مذاکرات اثربخش, مراحل طراحی یک مذاکره اثربخش, شیوه ها و تکنیک های مذاکره

 

 


روش و اج