سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گذرگاه

کالای محتوا / روش تولید محتوا

کالا چیست؟

چه چیزی را کالا می نامیم؟

در ساده ترین نگاه تمام مواد واحتیاجاتی که در زندگی روز مره به آنها نیاز داریم و جاصریم برای بدست آوردن آن پول و هزینه پرداحت کنیم را کالا می گوییم.

حالا خود همین کالا انواع و اقسامی دارد. تقسیماتی مثل: کالای ضروری ، واسطه ای، لوکس،غیر ضروری ،بادوام و ...

محتوا کالاست

این ها را به عنوان مقدمه گفتم. کالای مورد نظر و بحث منمحتوا نام دارد. احتمالاً می دانید که این روزها در مباحث مربوط به ارتباط،کسب و